Thiết bị Honeywell

Mô tả

Được thành lập từ năm 1906, là một tập đoàn lớn của Mỹ chuyên cung cấp các sản phẩm, giải pháp cho các lĩnh vực từ tiêu dùng, điện, điện tử động hóa (BMS, Pumps,…), thiết bị an ninh ( CCTV, P.A, ACS, PA, Intercom,…) và hàng không vũ trụ,…

Honeywell là một Fortune 100 công ty với một lực lượng lao động của khoảng 130.000 người, trong đó khoảng 58.000 được làm việc tại Hoa Kỳ.