Ánh sáng Sân khấu

Mô tả

AICe cungc ấp các thiết bị và giải pháp chuyên nghiệp về hệ thống âm thanh, ánh sáng sân khấu tại Việt Nam với nhiều công trình lớn đã triển khai. Các thiết bị chính ( Par, Moving head, Beam, Follow spot, Bàn điều khiển,…)