Bosch DINION IP 5000 MP

Camera DINION IP 5000 MP hỗ trợ lưu trữ dữ liệu video trong đám mây, trên bộ ghi video mạng hoặc trên thẻ SD tích hợp. Tất cả các camera đều cho phép dễ dàng sao lưu để bảo đảm lưu trữ an toàn dữ liệu video có liên quan. Dễ dàng truy cập video và kiểm soát camera dùng Video Client hoặc ứng dụng Bảo Mật Video miễn phí của Bosch.

Mô tả

GIỚI THIỆU CAMERA DINION IP 5000 MP