Đầu ghi hình BOSCH

Mô tả

ĐẦU GHI HÌNH DVR 500, 4 KÊNH, CƠ SỞ (DVR-5000-04A000)
 • Hỗ trợ thiết bị di động(iOS, Android)
 • Điều khiển qua mạng các tính năng xem, xem lại, điều khiển và giám sát trạng thái các cảnh báo
 • Hỗ trợ kết nối bàn điều khiển và e-Sata
 • 4 kênh camera analog

ĐẦU GHI HÌNH DVR 500, 8 KÊNH, CƠ SỞ (DVR-5000-08A000)

 • Hỗ trợ thiết bị di động(iOS, Android)
 • Điều khiển qua mạng các tính năng xem, xem lại, điều khiển và giám sát trạng thái các cảnh báo
 • Hỗ trợ kết nối bàn điều khiển và e-Sata
 • 8 kênh camera analog

ĐẦU GHI HÌNH DVR 500, 16 KÊNH, CƠ SỞ (DVR-5000-16A000)

 • Hỗ trợ thiết bị di động(iOS, Android)
 • Điều khiển qua mạng các tính năng xem, xem lại, điều khiển và giám sát trạng thái các cảnh báo
 • Hỗ trợ kết nối bàn điều khiển và e-Sata
 • 16 kênh camera analog

ĐẦU GHI HÌNH DVR 500, 16 KÊNH, 2TB HDD, KÈM DVD (DVR-5000-16A201)

 • Hỗ trợ thiết bị di động(iOS, Android)
 • Điều khiển qua mạng các tính năng xem, xem lại, điều khiển và giám sát trạng thái các cảnh báo
 • Hỗ trợ kết nối bàn điều khiển và e-Sata
 • 16 kênh camera analog
 • Ổ cứng 2TB kèm DVD

ĐẦU GHI HÌNH 32 KÊNH IP, 8X3 TB DIVAR IP 7000 (DIP-7183-8HD)

 • Công nghệ bảo vệ RAID-5
 • Trình quản lý phân quyền người dùng và quản lý các cảnh báo cao cấp
 • Giám sát và điều khiển qua ứng dụng trên máy tính, trình duyệt web.
 • Hỗ trợ tối đa 32 kênh camera IP
 • Kích trước 2U chuẩn thích hợp cho đặt trong tủ rack
 • 8x3TB

ĐẦU GHI HÌNH DIVAR IP 6000, 64 KÊNH, KÍCH THƯỚC 2U, 4X3TB HDD (DIP-6183-4HD)
 • Công nghệ bảo vệ RAID-5
 • Giám sát và điều khiển qua ứng dụng trên máy tính, trình duyệt web.
 • Hỗ trợ tối đa 64 kênh camera IP
 • Kích trước 2U chuẩn thích hợp cho đặt trong tủ rack

ĐẦU GHI HÌNH DIVAR IP 6000,64 KÊNH, KÍCH THƯỚC 2U, 8X4TB HDD (DIP-6184-8HD)
 • Công nghệ bảo vệ RAID-5
 • Giám sát và điều khiển qua ứng dụng trên máy tính, trình duyệt web.
 • Hỗ trợ tối đa 64 kênh camera IP
 • Kích trước 2U chuẩn thích hợp cho đặt trong tủ rack
 • 8x4TB HDD