CÔNG TY AICE TỔ CHỨC KHÁM ĐỊNH KỲ CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN NĂM 2022

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho CBNV Công ty sau thời gian mắc Covid19 và nhằm đồng thời phát hiện sớm và phòng ngừa các bệnh lý nghiêm trọng, trong những ngày 14/03/2022-15/03/2022, Công ty TNHH Chiếu sáng điện tử ứng dụng đã triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ năm 2022 cho toàn thể cán bộ nhân viên. CBNV AICe được thực hiện các xét nghiệm cơ bản và khám tổng quát.

Khám sức khỏe cho người lao động hay khám sức khỏe nghề nghiệp là việc thực hiện các nội dung khám và xét nghiệm với mục đích đánh giá mức độ phù hợp của sức khỏe người lao động với công việc đang làm, phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, các bệnh phát sinh liên quan đến yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp.

Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện được các vấn đề về sức khỏe trước khi chuyển thành bệnh và chẩn đoán sớm các bệnh, nhất là các bệnh không có các biểu hiện ra bên ngoài, tạo điệu kiện thuận lợi cho việc điều trị có hiệu quả cao, giảm chi phí y tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, kéo dài tuổi thọ.

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, việc khám sức khỏe định kỳ đối với những người bình thường từ 40 tuổi trở xuống nên khám kiểm tra sức khỏe 5 năm một lần và sau 40 tuổi là 1 – 3 năm một lần. Tuy nhiên những đối trường có các yếu tố nguy cơ về sức khỏe cần khám kiểm tra sức khỏe thường xuyên hơn.

Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ chính là sự quan tâm của Ban giám đốc Công ty tới cán bộ nhân viên. Đồng thời, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhân viên còn có ý nghĩa thiết thực để chăm lo cho giá trị con người, phần tài sản quý báu nhất để duy trì và thúc đẩy hiệu quả làm việc, tăng sức sáng tạo, đoàn kết gắn bó và tình yêu, sự hạnh phúc với môi trường làm việc của đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty.