Chính sách quy định chung

CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH CHUNG  Chính sách bảo hành –    Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty. –    Tất cả mọi trường hơp[…]