Hệ thống FV-200 TOA

Mô tả

Bộ Phát Tin Nhắn Khẩn Cấp: FV-200EVBộ Phát Tin Nhắn Khẩn Cấp: FV-200EV

Bộ phát tin nhắn khấn cấp là thiết bị dùng để phát bản tin khẩn cấp trong hệ thống âm thanh thông báo. Thiết bị có thể không cần trong các trường hợp chỉ cần thông báo chung mà không cần thông báo khẩn cấp. Với các phím chức năng trước mặt có thể dễ dàng kích hoạt bản tin khẩn bằng tay hoặc kích hoạt tự động khi được kết nối với hệ thống báo cháy. Thiết bị hỗ trợ 04 bản tin ghi âm sẵn (bằng tiếng Anh) và có thể thay đổi dễ dàng bằng phầm mềm chuyên dụng trên máy tính.

Bộ Mixer Tiền Khuếch Đại: FV-200PPBộ Mixer Tiền Khuếch Đại: FV-200PP
Bộ Mixer tiền khuếch đại là thiết bị chính và không thể thiếu trong hệ thống âm thanh thông báo FV-200. Thiết bị có chức năng nhận các mức tín hiệu đầu vào, điều chỉnh âm lượng ngõ vào/ra và phân cấp ưu tiên cho từng ngõ vào ra khác nhau.
Tăng Âm Công Suất 240W: FV-224PA

Tăng Âm Công Suất 240W: FV-224PA

Tăng âm công suất 240W hỗ trợ ngõ ra loa trở kháng cao 100 V line và 70 V line.

Tăng Âm Công Suất 480W: FV-248PATăng Âm Công Suất 480W: FV-248PA

Tăng âm công suất hỗ trợ ngõ ra loa trở kháng cao 100 V line và 70 V line.

Bộ Giao Tiếp Micro Chọn Vùng Từ Xa: FV-200RF

 

Bộ Giao Tiếp Micro Chọn Vùng Từ Xa: FV-200RF

Bộ giao tiếp Micro chọn vùng từ xa là thiết bị dùng để kết nối giữa Micro chọn vùng từ xa với hệ thống PA. Thiết bị hỗ trợ 04 Micro chọn vùng xa với các chế độ FIFO, LIFO và Individual.

Bộ Chuyển Mạch Tăng Âm: FV-200CA

Bộ Chuyển Mạch Tăng Âm: FV-200CA

Bộ chuyển mạch tăng âm dùng để quản lý tăng âm công suất trong toàn bộ hệ thống PA. Nếu một tăng âm trong hệ thống bị lỗi thì bộ chuyển mạch tăng âm sẽ tự động chuyển sang dùng tăng âm dự phòng. Một bộ chuyển mạch tăng âm quản lý được 06 tăng âm chính và 01 tăng âm dự phòng. Trong trường hợp cần thiết có thể nối 03 bộ chuyển mạch tăng âm với nhau để dùng chung 01 tăng âm dự phòng.

Bộ Cấp Nguồn: FV-200PS

Bộ Cấp Nguồn: FV-200PS

Bộ cấp nguồn 24V DC cho các thiết bị sử dụng nguồn 24V DC trong hệ thống FV-200.

Micro Chọn Vùng Từ Xa: RM-200MMicro Chọn Vùng Từ Xa: RM-200M

Micro chọn vùng từ xa RM-200M có thể kết nối với VM-3240VA, VM-3360VA, VM-2120 và VM-2240 với mục đích thông báo khẩn cấp (*3)/ hoặc thông báo chung.

Bàn Phím Mở Rộng: RM-210

Micro Chọn Vùng Từ Xa: RM-200M

Bàn phím mở rộng giúp tăng số lượng phím chức năng của Micro chọn vùng từ xa.