Dự án: Thăng Long – Yên Hòa Tower
Address: Tổ 50, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Hạng mục: 1/ PA, CCTV , Access control, Elevator Control, Carpak ,  …

2/ Thiết bị  và dịch vụ viễn thông ( IBS, LAN, TEL, MATV,…)

Khách hàng: Thang Long .Co., Ltd
Thời gian: 03/2015-12/2016
Giá trị hợp đồng (VND) ± 8,000,000,000 VNĐ

Sau khi hoàn thành hạ tầng viễn thông (IBS, LAN, TEL, MATV, …) cho 2 dự án Thăng Long (Tháp Hoàng Liệt và 521 Tháp Cổ Nhuế) -. nhà đầu tư đã đặt niềm tin vào AICE và ký hợp đồng tương ứng với Tòa nhà Thăng Long (Tất cả hệ thống ELV).