Dự án: Sài Gòn peals
Địa chỉ: 92 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Hạng mục: Âm thanh công cộng, CCTV
Khách hàng: Vietnam Land (Hongkong)  & SSG Group
Thời gian: 01/2016-12/2016
Giá trị hợp đồng (VND) ~ 2,000,000,000 VNĐ