Dự án: Royal city
Địa chỉ: 72A đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hạng mục: P.A  System,
Khách hàng: Vingroup
Nhà thiết kế: Architecture
Giá trị hợp đồng (VND) Total: 650,000,000 VNĐ
Thời gian: 03/2014