Dự án: Nhà hát tuồng Việt Nam
Địa chỉ: Khu văn hóa nghệ thuật Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội.
Hạng mục: Ánh sáng sân khấu; cơ khí sân khấu, dịch vụ lắp đặt – bảo trì.
Khách hàng: Nhà hát tuồng Việt Nam
Thời gian: 12/2017
Tổng giá trị: 3,600,000,000 VNĐ