Dự án: Masteri Thảo Điền
Địa chỉ: 159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM 
Hạng muc: Âm thanh công cộng
Nhà thầu chính Contecons
Khách hàng: Thảo Điền Investment & Vingroup
Thời gian: 01/2016-12/2016
Giá trị hợp đồng(VND) >1,000,000,000 VNĐ