Dự án: Khách sạn Mường Thanh- Bắc Giang
Địa chỉ:   3/2, Quảng trường, Phường Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang
Hạng mục: Âm thanh hội nghị, Âm thanh thông báo, Thiết bị chiếu sáng, DCN – IR, P.A…
Giá trị hợp đồng (VND) Total: 2,215,000,000 VNĐ
Thời gian: 08/2014 – 12/2014