Dự án: Bệnh viện Chợ Rẫy Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh
Hạng mục: P.A , CCTV system
Giá trị hợp đồng (VND) Total: 1,450,000,000 VNĐ
Thời gian: 03/2014 – 03/2015