Dự án: Trụ sở Bộ xây dựng
Địa chỉ: 37 Phố Lê Đại Hành, Hà Nội.
Hạng mục: Âm thanh công cộng; âm thanh hội nghị; âm thanh biểu diễn, ánh sáng sân khấu, dịch vụ lắp đặt – bảo trì ,…
Khách hàng: Bộ xây dựng
Thời gian: Q3/2016-Q4/2017
Tổng giá trị: ~3,000,000,000 VNĐ

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 (Âm thanh công cộng; âm thanh hội nghị; …) cho Bộ Xây dựng – các nhà đầu tư đã đặt niềm tin vào AICE và ký hợp đồng cho tất cả các hạng mục (Âm thanh công cộng; âm thanh hội nghị; âm thanh biểu diễn, ánh sáng sân khấu, dịch vụ lắp đặt – bảo trì ,…)