Dự án: ĐH Kinh tế quốc dân ( NEU )
Địa chỉ: 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hạng mục: Âm thanh công cộng; âm thanh hội nghị; âm thanh biểu diễn, ánh sáng sân khấu; thiết bị giảng dạy và dịch vụ lắp đặt – bảo trì
Khách hàng: NEU 
Thời gian: Q1/2017-Q4/2017
Tổng giá trị: ± 5,000,000,000 VNĐ