Dự án: BIDV chi nhánh Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Tây, Hà Giang, Hải Phòng,…
Địa chỉ: Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Tây, Hà Giang, Hải Phòng,…..
Hạng mục: Âm thanh thông báo, Âm thanh hội nghị, Âm thanh biểu diễn,….
Khách hàng: BIDV
Thời gian: 01/2016-12/2017
Giá trị hợp đồng(VND) ± 3,000,000,000 VNĐ

Sau khi hoàn thiện các hệ thống Âm thanh thông báo, Âm thanh hội nghị, Âm thanh biểu diễn cho Tòa nhà BIDV – Sàn giao dịch, Ngân hàng và Nhà thầu chính đã đặt niềm tin vào AICE ký kết hợp đồng cho tất cả các dự án BIDV tại: Hà Nội, Thanh Hoá, Hà Tây, Hà Giang, Hải Phòng, Hải Dương, …… Nối tiếp thành công đó, gần đây chúng tôi rất vinh hạnh khi được phụ trách dự án khác của Ngân hàng là BIDV Cầu Giấy. Chúng tôi hy vọng rằng sự hợp tác giữa AICE và BIDV / Nhà thầu chính sẽ ngày càng vững chắc hơn trong tương lai.